פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

דער ערשטער נומער "ייִדישלאַנד"


דער ערשטער נומער „ייִדישלאַנד”, אומאָפּהענגיקער ליטעראַרישער זשורנאַל, איז שוין אַרויס. מע קריגט אים דאָ: www.olniansky.comמחברים אינעם נומער: רבֿקה באַסמאַן בן־חײם, מיכאל פֿעלזענבאַום, באָריס קאַרלאָװ, עמיל קאַלין, משה לעמסטער, יעל לוי, מעליטע דעפּנער, ישׂראל נעקראַסאָװ, װעלװל טשערנין, פֿעליקס הײמאָװיטש, אַנאַ װערשיק, חיקע ברוריה װיגאַנד, אורציון ברתּנא, אַבֿי בנימין, אורי־צבֿי גרינבערג.


תּוכן

פֿון דער רעדקאָלעגיע
רבֿקה באַסמאַן בן־חיים – "רעגנדיקע צייַטן" און אַנדערע נייַע לידער
מיכאל פֿעלזענבאַום – אַ קאַפּיטל פֿונעם ראָמאַן "אָפֿיצערסקע שטיװל"
באָריס קאַרלאָוו – לידער
עמיל קאַלין – צװײ דערציילונגען
משה לעמסטער – לידער
יעל לוי – שלום־עליכמס פּטירה און די ייִדישע פּרעסע אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן
מעליטע דעפּנער – "קאַרנאַװאַל", אַ ציקל לידער
ישׂראל נעקראַסאָוו – לידער
וועלוול טשערנין – רוח של יום־טובֿ, שפּראַכלעכע איינצלהייטן פֿון שלום־עליכמס העברע ישע ווערק
פֿעליקס חיימאָוויטש – לידער
אַ פּאָר ווערטער וועגן ייִדיש אין עסטלאַנד
חיקע ברוריה װיגאַנד – ייִדיש אין אָקספֿאָרד
אַ ליד – פֿינישע גראַמאַטיק אורציון ברתּנא – לידער
נייַע זינגלידער – פֿאַרנאַכטנגאָלד, אורי־צבֿי גרינבערג – אַבֿי בנימין
וועלוול טשערנין – נייַע ביכער, ביבליאָגראַפֿיע