פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

פֿאַרנאַכטן־גאָלד


אַ נײַ זינגליד. מוזיק - אַבֿי בנימין, ווערטער – אורי־צבֿי גרינבערג. פּובליקירט אין נומ' 1.פֿאַרנאַכטנגאָלד ליגט אויף דער שוועל פֿון מייַן וועלט,
דאָס טייַערסטע בלוט איז פֿאַרשפּריצט.
ס'מעג קומען אַ יעדער צו גיין אין מייַם שלאָס –
ס' איז מינחה־צייַט, תּפֿילה־צייַט איצט.
מייַן הימל איז בלאָ און מיט שטערן באַשפּרייט.
דער וועג צו מרחקים איז שוואַרץ.
נאָר טיף אין מייַן וועלט איז אַ שחר מייַן גייַסט
און גאָלדענער גלגל מייַן האַרץ.

[…]

לײענט דאָס גאַנצע זינגליד אינעם געדרוקטן זשורנאַל.