פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

ייִדישלאַנד נומ' 2דער צװײטער נומער „ייִדישלאַנד”, אומאָפּהענגיקער ליטעראַרישער זשורנאַל, איז שוין אַרויס. מע קריגט אים דאָ: www.olniansky.comמחברים אינעם נומער: יעקבֿ (קאָבי) װייַצנער ז"ל, מאַרעק טושעװיצקי, אַלכּסנדרה פּאָליאַן, מאַרינאַ אַלעקסײעװאַ, לאה ראָבינסאָן, װעלװל טשערנין, הלל קאַזאָװסקי, באָריס קאַרלאָװ, מיכאל פֿעלזענבאַום, מיכאל לייַנװאַנד, שמואל נייַדאָרף, אָקסאַנע סיקאָרסקאַ, וולאַדיסלאַווע מאָסקאַלעץ


תּוכן

פֿון דער רעדאַקציע 2
יעקבֿ (קאָבי) װייַצנער, ז"ל – ייִדיש אין ישּׂראלדיקן קינאָ 3
מאַרעק טושעװיצקי – אַ געבעט... לידער 15
אַלכּסנדרה פּאָליאַן – פֿעדראַ און פֿעדעראַציע, אַ דערצײלונג 19
מאַרינאַ אַלעקסײעװאַ – אָן דיר... לידער 29
לאה ראָבינסאָן – דאָס געװעט, אַ פֿאַנטאַזיע לכּבֿוד עדוואַרד גריג 33
װעלװל טשערנין – װייַסרוסלאַנד... לידער 36
הלל קאַזאָװסקי – "שטעטל" אַקעגן "מעגאַפּאָליס" 41
באָריס קאַרלאָװ – פֿיר לידער צום זינגען 52
אַ. מאַרגאָלין – מ. לייַנװאַנד, "אַ שטאָט בייַם ים" 55
מיכאל פֿעלזענבאַום – אַ קאַפּיטל פֿונעם ראָמאַן "אָפֿיצערסקע שטיװל" 57
שמואל נייַדאָרף – די אָקס פֿון דער װעלט, נייַע לידער 67
אָקסאַנע סיקאָרסקאַ, וולאַדיסלאַווע מאָסקאַלעץ – ייִדיש קערט זיך אום קײן לעמבערג 69
װ. טשערנין – צוואַנציק נייַע ביכער 73