פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

ייִדיש אין ישׂראלדיקן קינאָ


די באַציונגען צװישן ייִדיש און דעם שׂראלדיקן קינעמאַטאָגראַף. פֿון יעקבֿ (קאָבי) װײַצנער ז"ל. פּובליקירט אין נומ' 2. 


די באַציִונגען צווישן ייִדיש און דעם ישׂראלדיקן קינעמאַטאָגראַף זייַנען לחלוטין אַנדערש, איידער די באציִונגען צווישן ייִדיש און דעם אַמעריקאַנער קינעמאַטאָגראַף. ס'דאַכט זיך, אַז מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט אַ לאָגישער פּאַראַלעל. צוויי לענדער, אין וועלכע עס האָבן אימיגרירט ייִדן פֿון מיזרח־אייראָפּ ע. צוויי לענדער, אין וועלכע די מוטערשפּראַך פֿון די אימיגראַנטן געווען ייִדיש.

[…]

לײענט דעם גאַנצן אַרטיקל אינעם געדרוקטן זשורנאַל.