פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

7 מײַ 1934


אין זיבעטן טאָג פֿונעם חודש מײַ
איז באַגינען געגאַנגען אַ רעגן.
ער האָט לוסטיק געקלאַפּט
אין די דעכער פֿון שטאָט,
אין די ברעטער פֿון נײַעם געבײַ,
און נאָך דעם אַוועק
צו די גרינע אַמורישע ברעגן –
אַ לוסטיקער רעגן,
אַ פֿריילעכער שטיפֿער
אין אָנהייב פֿון חודש מײַ.

לײענט דאָס גאַנצע ליד אינעם געדרוקטן זשורנאַל.