פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

אַרכיװ

נומ' 1


מחברים: רבֿקה באַסמאַן בן־חײם, מיכאל פֿעלזענבאַום, באָריס קאַרלאָװ, עמיל קאַלין, משה לעמסטער, יעל לוי, מעליטע דעפּנער, ישׂראל נעקראַסאָװ, װעלװל טשערנין, פֿעליקס הײמאָװיטש, אַנאַ װערשיק, חיקע ברוריה װיגאַנד, אורציון ברתּנא, אַבֿי בנימין, אורי־צבֿי גרינבערג. 

לײענט אויסצוגן.

נומ' 2


מחברים: יעקבֿ (קאָבי) װייַצנער ז"ל, מאַרעק טושעװיצקי, אַלכּסנדרה פּאָליאַן, מאַרינאַ אַלעקסײעװאַ, לאה ראָבינסאָן, װעלװל טשערנין, הלל קאַזאָװסקי, באָריס קאַרלאָװ, מיכאל פֿעלזענבאַום, מיכאל לייַנװאַנד, שמואל נייַדאָרף, אָקסאַנע סיקאָרסקאַ, וולאַדיסלאַווע מאָסקאַלעץ

לײענט אויסצוגן.