פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

יאָרגאַנג 1

נומ' 1
מחברים: רבֿקה באַסמאַן בן־חײם, מיכאל פֿעלזענבאַום, באָריס קאַרלאָװ, עמיל קאַלין, משה לעמסטער, יעל לוי, מעליטע דעפּנער, ישׂראל נעקראַסאָװ, װעלװל טשערנין, פֿעליקס הײמאָװיטש, אַנאַ װערשיק, חיקע ברוריה װיגאַנד, אורציון ברתּנא, אַבֿי בנימין, אורי־צבֿי גרינבערג. 


נומ' 2
מחברים: יעקבֿ (קאָבי) װייַצנער ז"ל, מאַרעק טושעװיצקי, אַלכּסנדרה פּאָליאַן, מאַרינאַ אַלעקסײעװאַ, לאה ראָבינסאָן, װעלװל טשערנין, הלל קאַזאָװסקי, באָריס קאַרלאָװ, מיכאל פֿעלזענבאַום, מיכאל לייַנװאַנד, שמואל נייַדאָרף, אָקסאַנע סיקאָרסקאַ, וולאַדיסלאַווע מאָסקאַלעץנומ' 3

מחברים: ניקאָלײַ אָלניאַנסקי, בעריש גאָלדשטײן, װעלװל טשערנין, יואל מאַסװײעװ, אַלכּסנדרה פּאָליאַן, מיכאל פֿעלזענבאַום, צבֿי אײַזמאַן, מרדכי ליטװין, איציק מאַנגער, גיטל מײַזיל, דובֿ־בער קערלערנומ' 4
מחברים: דובֿ־בער קערלער, אליהו טאָקער, אַבֿישלום פֿון שילוח, יצחק גרשון, קאָליע אָלניאַנסקי, חײם סאָקאָל, וועלוול טשערנין, באָריס קאַרלאָװ, יואל מאַטװײעװ, אָשר גל, פֿעליקס חײמאָװיטש, מיכאל פֿעלזענבאַום, שלום בערגער, משה לעמסטער, אָסיפּ מאַנדעלשטאַם, אַנאַסטאַסיע ליובאַס, אָלעג קאָצאַרעװ, באָריס מאָראָזאָװ, יוסף קערלער