פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןטעאַטער

ייִדישלאַנד

לאָדט אַראָפּ די אָנלײַן-אויפֿגאַבע

ניט קײן אינהאַלט אויף דער רגה.