פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

אַבאָנירט זיך אויף ייִדישלאַנד

"ייִדישלאַנד" איז אַ נײַער אומאָפּהענגיקער ליטעראַרישער זשורנאַל פֿאַר פּראָזע, פּאָעזיע און ליטעראַטור-װיסנשאַפֿט, סײַ פֿאַר די באַרימטע ליטעראַטן און סײַ פֿאַר די דעביוטטאַנטן אין דער ייִדישער ליטעראַטור. מיר לאָזן אַרויס פֿיר נומערן אַ יאָר אין אַן עקסקלוסיװער אויפֿלאַגע. פֿאַרזיכערט דאָס באַקומען פֿון אַלע נומערן, אַבאָנירט זיך הײַנט אויף "ייִדישלאַנד"!

$62 אַ יאָר! 


כּדי זיך צו אָבאָנירן. באַזוכט דעם אָלניאַנסקי טעקסט קראָם!