פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןפֿילם און טעאַטער

ייִדישלאַנד

קאָנטאַקט

פֿאַרלאַג - אָלניאַנסקי טעקסט
www.olniansky.com
farlag(at)olniansky.com

פֿאַראַנטװאָרטלעכער דירעקטאָר – ניקאָלײַ אָלניאַנסקי
nikolaj(at)olniansky.com

מאַרקעטינג - בלה בריקס־קלײן
yidish.bikher(at)gmail.com