פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןטעאַטער

ייִדישלאַנד

דער זשורנאַל

נומ' 1


מחברים: רבֿקה באַסמאַן בן־חײם, מיכאל פֿעלזענבאַום, באָריס קאַרלאָװ, עמיל קאַלין, משה לעמסטער, יעל לוי, מעליטע דעפּנער, ישׂראל נעקראַסאָװ, װעלװל טשערנין, פֿעליקס הײמאָװיטש, אַנאַ װערשיק, חיקע ברוריה װיגאַנד, אורציון ברתּנא, אַבֿי בנימין, אורי־צבֿי גרינבערג.